Aktualizacja 2017-05-30 (kliknij)Uwaga / Ostrzeżenie

W związku z uzasadnionym podejrzeniem, że sklep internetowy GaleriaJubilerska.pl prowadzony przez Pana Łukasza Jopka stosuje w stosunku do konsumentów nieuczciwe praktyki rynkowe, a także nie przestrzega przepisów Ustawy o prawach konsumenta i prowadzi sprzedaż internetową według własnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami zasad, zdecydowanie odradzam dokonywania jakichkolwiek zakupów w przedmiotowym sklepie.

Pan Łukasz Jopek w celu uniknięcia konieczności przyjmowania zwrotów w trybie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta stosuje "sztuczkę na zamówienie specjalne" - tj. po złożeniu zamówienia na towar będący w ofercie, ozaczony jako "Wysyłka: do 1 godziny, Termin realizacji: natychmiast", sklep wysyła wiadomość o następującej treści:

"Informujemy, iż w związku z niestandardowym rozmiarem pierścionka jego realizacja będzie możliwa wyłącznie na specjalne zamówienie bez prawa zwrotu do 24H. Darmowa korekta rozmiaru będzie możliwa po dokonaniu zakupu w dowolnym terminie. Prosimy o potwierdzenie chęci zamówienia oraz wysyłki wyłącznie mailowo odpisując na tego maila POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE. Mail bez odpowiedzi potraktujemy jako akceptację specjalnych warunków sprzedaży."

A następnie, po kilkunastu minutach informuje o wysyłce towaru.Przykładowy schemat działania Pana Jopka:

1. Złożenie zamówienia i potwierdzenie jego przyjęcia

      2. Jednostronna zmiana warunków umowy przez sklep,
bez uzgodnienia z konsumentem i bez uzyskania jego
wyraźnej zgody. Wysyłka towaru po 10 minutach


g: 13:48

g: 13:58

g: 14:03

3. Dostarczenie przesyłki i zapoznanie się z towarem

   4. Konsument informuje sklep o nieprawidłowej wadze podanej w certyfikacie. Sklep w odpowiedzi prosi o odesłanie towaru (z odręcznie napisaną reklamacją ?!) celem poprawy certyfikatu i modyfikuje opis pierścionka na stronie sklepu zmniejszając dolną granicę wagi z 1.90 na 1.80 - w celu uniknięcia zarzutu niezgodności towaru z umową.

   5. Konsument decyduje się na odstąpienie od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, wysyła stosowne oświadczenie na adres e-mail sklepu i odsyła pierścionek dołączając do przesyłki kopie oświadczenia. Po otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przesyłki, konsument wysyła do sprzedawcy za pośrednictwem e-mail wezwanie do zapłaty.

   
   6. Pomimo dwukrotnego poinformowania o odstąpieniu od umowy, sklep odsyła towar, z innym certyfikatem autentyczności i innym paragonem. Konsument uznaje przesyłkę za niezamówione świadczenie i wzywa nadawcę do jej odbioru.

   7. Konsument decyduje się na pomoc Miejskiego Rzecznika Konsumenta. Sprzedawca w odpowiedzi zgadza się na "WARUNKOWY ZWROT" i oczekuje ponownego odesłania towaru. Pierœścionek zostaje odesłany do sklepu po czym sprzedawca stwierdza niezgodnie z prawdą, że towar nosi ślady użytkowania i na tej podstawie odmawia przyjęcia zwrotu.

      
      8. W dniu 29-05-2017, konsument, którego przypadek został opisany na tej stronie,
otrzymał od sklepu GaleriaJubilerska.pl następującą wiadomość:


9. CDN...
kontakt@galeria-jubilerska.eu

Oświadczenie

Ja, autor niniejszej strony oświadczam, że wszystkie opublikowane tutaj informacje są prawdziwe i przedstawiają rzeczywisty przebieg realizacji zamówienia i metody obsługi klienta przez sklep GaleriaJubilerska.pl

Nazwa firmy, logo, nazwisko właścicela i korespondencja zostały opublikowane zgodnie z prawem, w obronie społecznie uzasadnionego interesu.
galeriajubilerska.pl/kontakt:

"Ważny jest Klient i jego potrzeby.

GaleriaJubilerska.pl od wielu lat utrzymuje wysokie standardy rynkowe związane z obsługą Klienta. Doskonale wiemy, jak ważne jest kompetentne komunikowanie się z klientem, zrozumienie jego potrzeb. Pozyskiwana tą drogą wiedza przekłada się na jakość świadczonego przez nas wsparcia. Staramy się, aby Klienci mogli korzystać z naszej pomocy i doświadczenia w możliwie najszerszym zakresie. Całodobowa pomoc, pełne zaangażowanie i wysoka specjalizacja konsultantów, są niezmiennie wzorem dla firm świadczących usługi jubilerskie .

Kompetencje i profesjonalizm konsultantów BOK

Biuro Obsługi Klienta ma dla nas znaczenie strategiczne. Dbamy o to, aby nasi konsultanci byli zawsze doskonale przygotowani do pracy. Dzięki cyklicznym szkoleniom i stałemu podnoszeniu kwalifikacji, utrzymujemy jakość świadczonego wsparcia na najwyższym poziomie. Jesteśmy w stanie pomóc nawet w najbardziej nietypowych i skomplikowanych sytuacjach."